Man of pop

Bij heel jonge parkietjes is het vaak moeilijk te zien of het om een man of een pop (vrouwtjes parkiet) gaat. Bij parkietjes vanaf een week of 6 tot 8 kun je meestal al redelijk zien welk geslacht het is. Bij jonge parkietjes komt het nog wel eens voor dat de neusdop bijvoorbeeld eerst duidelijk op die van een mannetje lijkt, maar dat het later (wanneer de parkiet volwassen is) toch een popje blijkt te zijn en andersom.

Na ongeveer 4 maanden komt de parkiet in de jeugdrui. Bij mannetjes kleurt de neusdop dan donker blauw (met uitzondering van recessief bonte kleurslagen en ino-kleurslagen). Bij popjes kleurt de neusdop pas na ongeveer 8 maanden bruin, maar er zijn ook popjes waarbij de neusdop na 1,5 jaar nog steeds niet verkleurd is. Wanneer een popje in de broedstemming komt kan de neusdop binnen een paar dagen weer helemaal lichtblauw kleuren.

Voorbeelden van neusdop bij jonge en volwassen grasparkieten

Hieronder staan foto’s van de neusdoppen van een jonge man en pop en een volwassen man en pop. Naast de foto staat een toelichting waarin de kenmerken zijn beschreven.

 

De neusdop van een jonge pop / vrouwtje

De neusdop van een jonge grasparkiet man

 

Jonge mannetjes hebben vaak een blauw-roze neusdop met een blauwe gloed aan de zijkant en licht blauwe kleur rond de neusgaatjes.

Jonge grasparkiet popjes hebben meestal een lichtblauwe neusdop met wit rond de neusgaatjes.

 

 

 

 

Als je wilt weten of een jonge parkiet een man of een pop is kijk dan goed naar de kleur rond de neusgaatjes. Lijkt dit wit dan is het meestal een popje. Als je geen wit ziet, maar alleen lichtblauw rond de neusgaatjes is het meestal een mannetje. Ook geeft een donkerblauwe gloed aan de zijkant van de neusdop vaak een goede indicatie van dat je met een man te maken hebt.

 

De neusdop van een volwassen vrouwtjes (ook wel pop) grasparkiet

De neusdop van volwassen mannetjes grasparkiet

 

Volwassen grasparkiet mannen hebben een donkerblauwe neusdop.

 

Volwassen popjes hebben meestal een bruine neusdop. Onder invloed van hormonen kan de neusdop van popjes ook weer terug kleuren naar lichtblauw met wit rondom de neusgaatjes. Meestal is deze kleurverandering van tijdelijke aard.

 

 

Omdat het bij jonge vogels lastig te zien is of het om een man of een pop gaat staan hieronder nog wat foto’s van jonge mannen en poppen . De mannen staan links in de tabel en de poppen rechts.

Mannen Poppen

man-1

pop-3

man-3

pop-2

man-2

pop-1
man-6 pop-4
man-5 pop-5